Mälumaastikud Lahemaal

Mälumaastike projekti käigus on siia võrgukeskonda koondatud Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolisest arhiivist pärinevad ja tänase Lahemaa rahvuspargi territooriumiga kattuvatelt aladelt kogutud kohapärimuslikke tekste. Käesolevaid materjale on kogutud Tartu Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi poolt alates 20. sajandi esimestest kümnenditest kuni tänaseni. Lisana on kasutatud Lahemaa rahvuspargi administratsiooni ja kohalike koduloo uurijate poolt kogutud materjale.