Eesti koha- ja paiganimed on oluline osa kultuurist, mis on hääbumas koos traditsioonilise maastikukasutuse muutusega. Arvestades kunagist tihedat maa-asustust ja maakasutuse pikka ajaloolist perspektiivi on igal metsa-, raba-, heinamaanukal oma nimi ja selle tuletamise maastiku, kultuuri- või ajalooline lugu ja loogika. Kultuuri- ja maastikuloolisest aspektist on sellise info talletamine oluline, ning osa kohaliku identiteedi edasikestmisel.