Kohalike elanike algatusel alustas Riikliku Looduskaitsekeskuse Pärnu-Viljandi regioon 2006 ( Keskkonnaamet alates 01.02.2009 ) . aastal projektiga „Soomaa Mälumaastikud”,  taastamaks Soomaa rahvuspargi territooriumil paiknevate asustusüksuste ja nendega külgnevate alade  ajaloolisi ja pärimuslikke nimesid. 

2008 aastal laienes projekt Karula ja Lahemaa rahvuspargile, koondades uues kuues kõigi kolme rahvuspargi pärimustekstid.

Mälumaastike projekt baseerub analoogsele ettevõtmisele "Radar" mille algatas Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Mälumaastike projekti allikmaterjalidena kasutatakse kirjandusmuuseumi arhiivides olevaid erinevatel ajaperioodidel välitööde käigus korjatud kohapärimuslikke tekste ja tänastelt elanikelt küsitlustulemusena saadud materjale .   

Kultuuri- ja maastikuloolisest aspektist on sellise info talletamine ja nähtavakstegemine oluline osa kohaliku identiteedi edasikestmisel ning aluseks kogukonnakesksele looduskaitsele. Teadlik elanikkond on oluline partner rahvuspargis püstitatud kaitse-eesmärkide elluviimisel ja kujunenud looduskeskkonna säilitamisel.